Προιόντα & Υπηρεσίες

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Η Qubit δραστηριοποιείτε στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων "με το κλειδί στο χέρι" σε σχεδιασμό και εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών.

Παρέχονται και υποστηρίζονται λύσεις με:

 • Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων.
 • Δημιουργία WEB Εφαρμογών.
 • Συστήματα  E.R.P. (Ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού διαχείρισης πόρων επιχείρησης)
 • Τυποποιημένες Εφαρμογές Εμπορικής και Λογιστικής, Διαχείρισης & Διαχείρισης  Παραγωγής.
 • Συστήματα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων.
 • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων.
 • Συστήματα Αυτοματοποίησης Αποθηκών (Ασύρματα Δίκτυα, Σύγχρονα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων, διασύνδεση με ERP κ.α.)

 


Διαθέτουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε προϊόντα διεθνών κατασκευαστών όπως:

 

 • Cisco, (unified communications, networking equipment, Wi-Fi),
 • HP, (Servers, Data Storage κλπ.),
 • Microsoft, (Windows Server 2003-2008, MS-Sql),
 • Citrix Metaframe,
 • Oracle RDBMS