Στόχοι & Πορεία

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Βασικός στόχος της Qubit είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, αναπτύσσοντας  εφαρμογές και λύσεις ευέλικτες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Qubit στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

  • Την συγκρότηση ομάδας στελεχών, ικανής να προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα.
  • Την ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες του Ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.


Βασιζόμαστε σε έμπειρους συνεργάτες των οποίων η τεχνογνωσία ακολουθεί πάντα τις εξελίξεις στο χώρο, λόγω της διαρκούς τους κατάρτισης

  • Όραμα μας είναι να έχουμε αμείωτο πάθος για δημιουργία, ποιότητα συνεργασίας, μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Αποστολής μας είναι να μετατρέπουμε τη γνώση μας σε αξία για όλους, παρέχοντας άριστες λύσεις λογισμικού και υπηρεσιών.